12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Zielony potencjał Grzegórzek

drzewoKoncepcja zagospodarowania terenów pomiędzy ulicą Skrzatów, torami kolejowymi a Wisłą była głównym tematem spotkania przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa z mieszkańcami Grzegórzek. Konsultacje odbyły się w środę (11 marca) w Szkole Podstawowej nr 38 (ul. Francesco Nullo 23).

Bardzo cieszymy się, że mimo niesprzyjającej pogody, przybyli Państwo tak licznie. Możemy śmiało powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie to prawdziwe święto demokracji – tak wypełnioną po brzegi salę mieszkańców skomentował Dawid Hajok, moderator spotkania oraz członek zarządu Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Bożeny Kaczmarskiej-Michniak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, która wyjaśniła mieszkańcom zasady i procedurę opracowywania planu miejscowego. Pani Dyrektor szczegółowo opisała także możliwości udziału mieszkańców w procesie planistycznym. Następnie, planiści przedstawili uwarunkowania przyrodnicze i własnościowe obszaru, które musiały zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji.

Według zaproponowanej koncepcji w rejonie ulicy Skrzatów miałyby powstać nowe przestrzenie sprzyjające rekreacji i spędzaniu czasu pod gołym niebem, funkcjonalnie powiązane z Bulwarami Wiślanymi. Planiści podkreślili też ogromną wartość przyrodniczą obszaru, z tego powodu umiejętne połączenie planowanych inwestycji z zielonymi walorami miejsca należy do priorytetów koncepcji.

Kolejnym ważnym aspektem propozycji planistów jest opracowanie funkcjonalnego i nowoczesnego systemu komunikacji, szczególnie istotnego na terenach poprzemysłowych. Opowiadając o koncepcji, urbaniści zaznaczyli także, że miasto musi otwierać się na rzekę, m.in. poprzez wykorzystanie walorów nabrzeży. Za sprawą wyjątkowej lokalizacji oraz niewystępującego w innych, centralnych rejonach miasta potencjału zieleni, planowane jest utworzenie parku połączonego z kampusem Akademii Muzycznej.

Po prezentacji koncepcji, mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję. Dopytywali przede wszystkim o ochronę zieleni na tym obszarze oraz o ruch samochodowy w okolicy.

Jak zapewniła Bożena Kaczmarska-Michniak, zaprezentowana koncepcja to dopiero początek prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. – To jedynie wstępna propozycja. Nad planem będą jeszcze pracować urzędnicy, o wszystkich szczegółach będą Państwo na bieżąco informowani – podkreśliła Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.

 

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates