12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Biuro Spółdzielni SM „Grzegórzki”

GDZIE ZAŁATWIMY SPRAWĘ

Biuro Spółdzielni SM „Grzegórzki” przy ul. Fiołkowa 10/175 Kraków

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 900-1700
Wtorek, środa , piątek 700-1500
Czwartek – dzień zamknięty dla stron

 

Pokój Nr 1

Sekretariat - 12/411-86-46

 • centrala telefoniczna

 • obsługa korespondencji elektronicznej

 • odbiór faxu

 • umawianie spotkań z Członkami Zarządu

 • umawianie spotkań z Radcą Prawnym

 • przyjmowanie zgłoszeń

Dziennik podawczy

 • składanie wszelkiej korespondencji

 • przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych

 

Sprawy członkowskie – 12/ 413-27-44

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 1200-1700
Wtorek, środa 700-1200

 • udzielanie ogólnych informacji członkowski i o tytułach prawnych do lokali

 • prowadzenie rejestru członkowskiego - prowadzenie rejestru ksiąg wieczystych

 • wystawianie zaświadczeń do kancelarii notarialnej, banku, urzędu skarbowego

 • sprawy nabycia lokali - akty notarialne

 • sprawy spadkowe, po zgonach i rozwodach – postanowienia sądowe

 • sprawy ustanowienia odrębnej własności lokali

 • sprawy umów dzierżawy pomieszczeń gospodarczych

 • sprawy umów dzierżawy powierzchni za reklamy na elewacjach.

 • sprawy skarg i zakłócenia spokoju

Pokój Nr 4

Księgowość - 12/413-80-33

 • ustalenie wysokości salda rozrachunków z tytułu opłat eksploatacyjnych

 • analiza naliczania opłat i dokonanych wpłat

 • rozliczenia kosztów zużycia mediów( c.o. , woda, śmieci, energia elektryczna)

 • windykacja zaległości, sprawy sądowe

 • wydawanie zaświadczeń w w/w sprawach

 • zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania , ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych

 • sprawy wydawania książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu

 • wyjaśnienia dot. telewizji kablowej

 • dodatki mieszkaniowe

 • ubezpieczenia indywidualne lokali płatne wraz z opłatą eksploatacyjną.

Pokój Nr 5

Radca Prawny

Godziny urzędowania:

środa   900-1100

 • Porady prawne w sprawach dotyczących posiadanych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”.

 

Biuro Spółdzielni - Dział Administracji przy ul. Fiołkowa 4/1a – 12/412-79-60

 

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek od 700-1700

 • Wtorek-piątek od 700-1500

 

Administrator
Inspektor Nadzoru ds. ogólnobudowlanych Konserwatorzy

 • Nadzór i kontrola w zakresie:

- utrzymania porządku w zasobach Spółdzielni
- utrzymania zieleni i dróg w osiedlowych
- świadczonych usług przez firmy zewnętrzne (MPO, MPEC, MPWiK , Firmę sprzątającą)

 • Współpraca z Policja, Strażą Miejska

 • Przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach w mieszkaniach i budynkach

 • Przygotowywanie notatek dotyczących szkód zalaniowych i innych

 • Prowadzenie spraw przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego ( kominiarski, gazowych, elektrycznych i budowlanych)

 

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates