12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Użytkowanie mieszkań z inst.gazową

         

            BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE MIESZKAŃ W BUDYNKACH

             Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

Szanowni Państwo.

Poniżej przekazujemy ogólne zasady funkcjonowania wentylacji oraz wskazania dotyczące bezpiecznego użytkowania mieszkań z urządzeniami gazowymi.

 

W budynkach będących w zasobach Spółdzielni funkcjonuje wentylacja naturalna (grawitacyjna). Mechanizmem sprawczym wywołującym przepływ powietrza w mieszkaniu jak również między wnętrzem mieszkania a otoczeniem jest różnica ciśnienia, wywołana w szczególności różnicą temperatur powietrza (ciepłe powietrze jako lżejsze wypierane jest kanałami wentylacyjnymi przez grawitacyjny napływ zimnego, cięższego powietrza z zewnątrz).

Wentylacja naturalna działa najlepiej gdy temperatura na zewnątrz jest zdecydowanie niższa niż w budynku. Jeśli temperatura na zewnątrz i wewnątrz budynku jest zbliżona, siła ciągu w kanałach wentylacyjnych jest zbyt mała aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń (latem wentylacja naturalna najczęściej przestaje działać). Natomiast gdy w pomieszczeniach jest zdecydowanie chłodniej niż na zewnątrz zdarza się zjawisko odwróconego ciągu kominowego, kiedy to przez otwór wentylacyjny do mieszkania dostaje się powietrze z zewnątrz. Zjawisko to występuje także wtedy gdy w szczelnym pomieszczeniu wytworzy się podciśnienie wywołane pod wpływem wentylatora wywiewnego lub urządzenia grzewczego z naturalnym ciągiem np. piecyka gazowego.


Właściwe działanie wentylacji naturalnej jest uzależnione od zapewnienia dopływu odpowiedniego strumienia powietrza z zewnątrz (p
owietrze z budynku jest nie tyle "wysysane" na zewnątrz, co wypierane przez chłodne i gęste powietrze napływające do domu przez nawiewniki). Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wentylacji budynków mieszkalnych (norma PN-B-03430:1983/AZ3:2000) zalecenia dotyczące np. kuchni przewidują zwiększenie w czasie użytkowania strumienia objętości usuwanego powietrza do co najmniej 120 m³/h.

Pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na:

• wzrost poziomu wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów oraz kondensację pary wodnej na „zimnych” elementach budowlanych, w szczególności na ścianach zewnętrznych,

• kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe, 

 • niedobór powietrza potrzebnego do spalania gazowego.

Każdy z wymienionych czynników nie tylko obniża komfort użytkowania mieszkania, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a w skrajnie niekorzystnych przypadkach, nawet dla życia mieszkańców. 

Mając na względzie Państwa komfort, zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek przy użytkowaniu mieszkań z urządzeniami gazowymi:

 1. Dążyć do zainstalowania w mieszkaniu nawiewników powietrza, które umożliwią dopływ i regulację strumienia świeżego powietrza.
 2. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza (np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej – jeśli wentylacja działa prawidłowo kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki).
 3. Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w nawiewniki powietrza należy uchylić lub przynajmniej rozszczelnić okno podczas używania jakiegokolwiek źródła ognia
 4. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, dbać o ich utrzymanie w czystości.
 5. Niedopuszczalne jest zakładanie wyciągów kuchennych do jedynej istniejącej w kuchni kratki wywiewnej jak również wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatorów wywiewnych) o działaniu ciągłym bez względu na ilość istniejących kratek wentylacyjnych.
 6. Przy instalacji urządzeń grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej i uprawnionej osoby.
 7. Użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta, regularne (przynajmniej raz w roku) dokonywanie czynności serwisowych przez autoryzowane zakłady naprawcze. 
 8. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji; zaleca się wybór okien z nawiewnikami powietrza.
 9. W drzwiach do łazienki należy zamontować kratkę nawiewną o pow. 220cm²
 10. Zaleca się rozmieszczenie czujników tlenku węgla w sypialni oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa w każdym pomieszczeniu.
 11. Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że następuje zatrucie tlenkiem węgla. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć mieszkanie i zasięgnąć porady lekarskiej.
 12. Nie należy obniżać temperatury pomieszczeń poniżej optymalnej (+20°C) gdyż może to doprowadzić do wzrostu wilgotności i rozwoju pleśni.
 13. Przed kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę. 
 14. Reagować na wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania wentylacji (np. przykre zapachy, spaliny itp.) wydobywające się z kratki wentylacyjnej, świadczące o braku ciągu. W pierwszej kolejności należy otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie.


                                                                     Z poważaniem

                                                       Zarząd SM „Grzegórzki”

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates