12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Ubezpieczenie UNIQA

Ubezpieczenie Uniqa

Licznik odwiedzin

257592
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
219
350
942
3399
4917
257592

Twój IP: 34.204.175.38
2019-09-20 22:58:19
RizVN LoginWalne Zgromadzenie 2018

ZAWIADOMIENIE

 

                 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” w Krakowie

                               na podstawie § 71 ust.1 Statutu Spółdzielni

                    

                                                          zwołuje

                        na dzień 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 17.00

     Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”,

     które odbędzie się w Krakowie przy ul. Lubicz  5 w Hotelu Europejskim.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania

     Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Odczytanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy pełnomocnictw.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017, w tym

     sprawozdania finansowego oraz określenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2018 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

11. Informacja Zarządu z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z roku 2017.

12. Dyskusja w sprawach określonych w punktach 8-11.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

     Spółdzielni za rok 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2018 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

17. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021 – zgłaszanie kandydatów i głosowanie.

18. Zmiany Statutu Spółdzielni - omówienie projektu zmian i podjęcie uchwały.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może

     zaciągnąć.

20. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

21. Wolne wnioski. Odczytanie wniosków złożonych do Komisji Wnioskowej.

22. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga !

Od dnia 02.05.2017 r. w godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Fiołkowej 10/175

w Krakowie będą wyłożone do wglądu materiały sprawozdawcze za rok 2017, protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2017 roku oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do podjęcia w dniu 18.05.2018 r.

W/w materiały (bez projektów uchwał) zamieścimy w dostarczanych Państwu Materiałach, do zapoznania się przed Walnym Zgromadzeniem.

 

                                                                                                          Zarząd SM „Grzegórzki”

Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz zmian do statutu 2018-1.pdf)Wykaz zmian do stautu 2018[ ]190 kB
 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates